header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Vertrouwens(contact)persoon

MHC Fletiomare wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwens(contact)persoon?
Het aanstellen van een vertrouwenspersoon (VP) en een vertrouwenscontactpersoon (VCP) kan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft echter uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen MHC Fletiomare willen wij dit natuurlijk graag voor zijn. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat iedereen op een veilige en vertrouwde wijze zijn of haar verhaal kan doen en hulp krijgt bij het zoeken naar een oplossing. 

Als je vragen of zorgen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team of binnen de vereniging, dan ben je welkom bij de vertrouwens(contact)persoon. Je vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

 • pesten en gepest worden;
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
 • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benadert en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
 • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
 • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
 • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
 • het feit of je vraag bij de vertrouwens(contact) persoon van Fletiomare op de juiste plaats is.

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen MHC Fletiomare.

Bij wie kun je terecht?

Monique Verheyen is Vertrouwenspersoon (VP); Je kunt Monique bereiken via e-mail: [email protected].

Monique biedt in de anonimiteit een eerste contact voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Monique kan je ook als je dat wilt meer inhoudelijk adviseren hoe om te gaan met je vraag of klacht. 

Hoe vertrouwelijk is het?
Het kan belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken, maar dit zal nooit zonder overleg en je toestemming gebeuren! Van de gesprekken die plaatsvinden, wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat je toestemming hebt gegeven en je hiervan op de hoogte bent gesteld.

De activiteiten van de vertrouwens(contact)persoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur. Beiden rapporteren aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwens(contact)persoon niet voor?
In principe is de vertrouwens(contact)persoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen MHC Fletiomare-leden (en trainers/coaches) plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen MHC Fletiomare en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de vertrouwens(contact)persoon of je vraag bij haar op de juiste plaats is.

Vertrouwenspunt Sport & Kindertelefoon
Je kunt dus bij onze eigen Vertrouwenscontactpersoon terecht, maar een andere optie is het Vertrouwenspunt Sport dat is opgezet door het NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt ook hier zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Zit je ergens mee? Neem contact op met het Vertrouwenspunt Sport, via:

 • Telefoon: 0900 202 55 90 (gebruikelijke belkosten) – maandag t/m vrijdag 08.00 – 22.00 uur, zaterdag 12.00 – 16.00 uur 
 • E-mail: [email protected]   
 • www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport (Klik hier voor de noodzakelijke toelichting en de inlogcode (29113) voor het achterlaten van een bericht.)

  Ook kan contact worden gezocht met de Kindertelefoon via (gratis) 0800-0432 (van 14.00 tot 20.00 uur).