Lidmaatschap algemeen 
MHC Fletiomare kent meerdere soorten lidmaatschappen welke onder meer zijn gebaseerd op leeftijd.  
 • Jongste Jeugd: 6-10 jaar
 • Junioren: 10-17 jaar
 • G-hockey: vanaf 8 jaar
 • Jong Senioren 17 jaar t/m 25 jaar 
 • Senioren: 18 jaar en ouder
 • Veteranen: 35 jaar en ouder
 • Trimhockeylid : 18 jaar en ouder 

Jong Senioren, Senioren, Veteranen en Trimhockey lidmaatschap
Aanmelden voor één van deze hockeycategorieën kan gedurende het gehele jaar door middel van het online inschrijfformulier. Na aanmelding neemt de seniorencommissie van Fletiomare contact met je op over daadwerkelijke plaatsing en verdere gang van zaken. Je kunt ook direct mailen naar [email protected] of voor trimhockey naar [email protected]. Het is mogelijk om een paar keer een proeftraining te volgen alvorens over te gaan tot een lidmaatschap.

Complete seniorenteams zijn welkom
Fletiomare heeft bij zowel de dames als de heren plek voor complete teams in alle KNHB klassen. Neem contact op met [email protected] voor de mogelijkheden en een kennismaking.

G-hockey (vanaf 8 jaar)
Fletiomare G Hockey is speciaal opgezet om ook kinderen met een verstandelijke beperking het hockeyplezier te bieden. Kennismaking of aanmelding geschiedt in eerste instantie door contact op de te nemen met [email protected]. We raden aan om eerst drie keer een proeftraining te volgen, waarna u en uw kind kunnen besluiten om lid te worden. 

Jongste Jeugd en junioren (6 – 17 jaar)
In verband met de grote belangstelling voor een jeugdlidmaatschap bij Fletiomare hanteren we een speciale aanmeldperiode voor alle jeugdcategorieën. Inschrijven voor seizoen 2019/2020 (start in augustus 2019) kan enkel vanaf 11 maart 2019 tot en met 12 april 2019 middels het online inschrijfformulier. Aanmeldingen buiten deze periode worden niet in behandeling genomen.

Hockey bij Fletiomare is populair. Als er meer aanmeldingen binnenkomen dan dat er plekken zijn, zal een notaris de plaatsingsvolgorde voor elke leeftijdscategorie bepalen en worden de voorrangsregels van toepassing. De plaatsings-,en voorrangsregels zijn hier na te lezen. 

MHC Fletiomare werkt niet met een wachtlijst . Elk jaar is er een nieuwe aanmeldronde. MHC Fletiomare hanteert de leeftijdscategorieën van de KNHB. Kijk goed in de tabel verderop in deze tekst in welke KNHB-categorie uw kind valt.

1e jaars F instroom
Elk jaar, aan het begin van elk hockeyseizoen in augustus, kan MHC Fletiomare een grote nieuwe groep jongens en meisjes laten instromen in de jongste hockeycategorie: de 1e jaars F. Dit gaat om kinderen geboren tussen 1 oktober 2012 en 30 september 2013. 

Speciaal voor jongens is inschrijving ook mogelijk als de geboortedatum ligt tussen 1 oktober 2012 en 1 januari 2014 èn het kind naar groep 3 van de basisschool gaat. Aanmeldingen van kinderen met geboortedata buiten de genoemde data worden niet in behandeling genomen.

Kinderen vanaf 7 jaar
Plaatsing van nieuwe kinderen in de leeftijdsgroep vanaf 2e jaars F (vanaf 7 jaar) is alleen mogelijk als er in de bestaande teams plekken ontstaan. Het aantal nieuwe plaatsingen is afhankelijk van de opzeggingen van bestaande leden.  

Meedoen aan de jeugdselecties op MHC Fletiomare
Kinderen die momenteel bij een andere club spelen en bij MHC Fletiomare in aanmerking willen komen voor een plekje in één van de Fletiomare 1e lijn selectie teams bij de junioren (A1 / B1/ C1 / D1) kunnen zich aanmelden voor de selectiedagen op Fletiomare. Stuur de volgende informatie naar [email protected]: leeftijd, club en team waar je nu speelt, niveau waar je nu speelt en reden waarom je naar Fletiomare zou willen overstappen. Op basis van die informatie KAN de Technisch Manager van Fletiomare je uitnodigingen voor de selecties op MHC Fletiomare. 

Plaatsingsbericht jeugdlidmaatschap
De aanmeldperiode voor nieuwe jeugdleden eindigt op 12 april 2019. 
Nieuwe jeugdleden in de E en F hockeycategorie (de "jongste jeugd”) krijgen medio mei 2019 bericht of Fletiomare hen als lid kan plaatsen.. Kinderen in de oudere categorieën (D, C, B en A) krijgen tussen eind mei en uiterlijk eind juni 2019 bericht of er voor hen een plaats is in het seizoen 2019/2020. Let op: het aantal plaatsen voor deze categorieën is beperkt omdat het enkel vrijgekomen plaatsen in bestaande teams betreft.  Houdt onze website in de gaten voor het laatste nieuws.

Zondagjeugdlidmaatchap  
Fletiomare stopt met ingang van seizoen 2019/2020 met haar zondagjeugd competitie. Vanaf het nieuwe hockeyseizoen 2019- 2020 zullen de laatste zondagjeugdteams van Fletiomare geïntegreerd worden in de KNHB zaterdagcompetitie. Fletiomare kan dit doen door gebruik te maken van de KNHB regel die toestaat dat jeugdteams ook af en toe op zondag een wedstrijd spelen. Op deze manier vergroten wij onze jeugdcapaciteit en zijn we blij alle kinderen van de zondag te kunnen plaatsen in de reguliere KNHB zaterdagcompetitie. 

KNHB Leeftijdscategorieën
Wanneer mag je starten met hockeyen en in welke categorie?
Hieronder de KNHB leeftijds-indeling voor het hockeyseizoen 2018-2019. De KNHB hanteert 1 October als peildatum. 

Categorie

Geboortedatum tussen

Leeftijd

1e jaars F

01-10-2012 / 30-09-2013

6 jr.

2e jaars F

01-10-2011 / 30-09-2012

7 jr.

1e jaars E (6E)

01-10-2010 / 30-09-2011

8 jr.

2e jaars E (8E)

01-10-2009/ 30-09-2010

9 jr.

1e jaars D (11tal)

01-10-2008 / 30-09-2009

10 jr.

2e jaars D

01-10-2007 / 30-09-2008

11 jr.

1e jaars C

01-10-2006 / 30-09-2007

12 jr.

2e jaars C

01-10-2005 / 30-09-2006

13 jr.

1e jaars B

01-10-2004/ 30-09-2005

14 jr.

2e jaars B

01-10-2003 / 30-09-2004

15 jr.

1e jaars A

01-10-2002 / 30-09-2003

16 jr.

2e jaars A

01-10-2001 / 30-09-2002

17 jr.Verplichtingen lidmaatschap
Denkt u er aan dat het lidmaatschap  voor alle categorieën bij Fletiomare een aantal consequenties heeft? 
 
 • Leden zijn normaal gesproken altijd aanwezig bij alle trainingen en alle wedstrijden.
 • Leden worden vanaf 14 jaar opgeroepen om op Fletiomare deel te nemen aan een scheidsrechtercursus en zijn verplicht een KNHB scheidsrechterskaart te behalen en regelmatig een wedstrijd te fluiten.
 • Tenminste 1 van de ouders van jeugdleden heeft een KNHB scheidsrechterskaart en wordt ingedeeld voor het leiden van wedstrijden. 
 • Ouders van jeugdleden verdelen samen met de andere ouders uit het team de teamtaken zoals rijbeurten, fruitbeurten, coaching, jongste jeugd training geven/ondersteuning bij (jongste jeugd) trainingen, teambegeleiding en spelbegeleiding/arbitrage.
 • Alle seniorenleden en ouders van jeugdleden leveren een actieve vrijwilligersbijdrage aan de vereniging;
 • Ouders van jeugdleden nemen actief deel aan onze "Stick Together’ avonden waar we onderling alle vrijwilligerstaken verdelen.
 
Vrijwilligers
Naast de 'teamtaken' verwachten wij van nieuwe leden en van  ouders van nieuwe jeugdleden dat zij zich actief inzetten voor Fletiomare door een vrijwilligerstaak op zich te nemen. Het functioneren van onze vereniging wordt voor het belangrijkste gedeelte mogelijk gemaakt  door onze vrijwilligers. Op het aanmeldingsformulier staat een aantal vaardigheden en activiteiten aangegeven. Van alle leden (en bij junioren geldt dit voor (beide) ouders) horen wij graag welke  kennis, vaardigheid of netwerk u bezit welke mogelijk voor de vereniging van nut zou kunnen zijn. Fletiomare is altijd op zoek naar leden die mee willen helpen in de organisatie en plaats willen nemen in een commissie of in het bestuur
Klik hier voor een overzicht van onze actuele vrijwilligersvacatures.