header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Naar een veilig sportklimaat voor alle leden

Nieuws afbeelding 24-6-2022

In de huidige tijd waarin berichten over ongewenst, grensoverschrijdend gedrag dagelijks in de media verschijnen, vindt Fletiomare het belangrijk om toe te lichten wat wij als club ter preventie doen. Een veilig sportklimaat voor alle leden vonden we altijd al belangrijk - daarom heeft de club bijvoorbeeld ook al jaren een commissie Veilig Sport Klimaat èn een onafhankelijke vertrouwenspersoon - maar een actief preventiebeleid wordt steeds belangrijker. 

De komende tijd zal je via onze gebruikelijke communicatiekanalen, maar ook via teammanagers, trainers, coaches en bestuursleden geregeld horen over onze inspanningen en activiteiten om van onze club een nóg leukere plek te maken. Een veilig sportklimaat creëren doen we vooral samen! Daarom zal er ook veel aandacht zijn voor hoe jij hieraan kan bijdragen, en wat je kunt doen mocht jou iets overkomen dat jij als grensoverschrijdend ervaart.

Wat doet de club al op het gebied van Veilig Sport Klimaat
Het bestuur van Fletiomare wil een actief en preventief beleid voeren, zodat we als club een sociaal veilige sportomgeving en een goede begeleiding kunnen bieden, waarin leden en vrijwilligers zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. Om dit te bereiken hebben we al jaren een actieve commissie Veilig Sport Klimaat. Ook hebben we een eigen vertrouwenspersoon waar leden terecht kunnen, en een VOG-procedure. In dit artikel staat goed beschreven wat we als club doen.

Wat gaan we in de komende periode doen
Fletiomare wil de komende periode de activiteiten op gebied van Veilig Sportklimaat intensiveren, en nog meer aandacht geven aan preventief beleid van grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zaken als pesten en buitensluiting, seksuele intimidatie en misbruik, agressie en geweld, intimidatie en discriminatie. Wat gaan we onder meer doen:

  • Meer aandacht voor de omgangsregels voor leden,ouders, vrijwilligers, begeleiders en trainers;
  • VOG’s procedure uitbreiden voor iedereen die op de club met kwetsbare groepen of kinderen werkt
  • Een duidelijke procedure en uitleg over hoe jij, als er jou iets overkomt een melding kunt doen en bij wie;
  • Speciale bijeenkomsten voor onze trainers en coaches om hen te trainen in preventie van grensoverschrijdend gedrag.
  • Communicatie campagne

Wat kun je zelf doen op het gebied van Veilig Sport Klimaat
Om tot een veilig sportklimaat voor iedereen te kunnen komen, hebben we de hulp van alle betrokkenen in de vereniging nodig. Dat begint bij bewustwording van je eigen gedrag, en het effect dat dit kan hebben op anderen. Ga ook eens binnen je eigen team de discussie aan over hoe jullie met elkaar willen omgaan, en maak daar afspraken over. We zijn ervan overtuigd dat dit al mooie gesprekken en resultaten zal opleveren! Waar nodig willen we jullie daar graag bij ondersteunen.

Een veilig sportklimaat maken we vooral samen met elkaar op Fletiomare. Heb jij nu al ideeën of wil je iets kwijt, neem dan contact op met:

Commissie Veilig Sportklimaat: [email protected] 
Bestuur: [email protected]
Onafhankelijk vertrouwenspersoon van Fletiomare: [email protected]