header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Inschrijfformulier

Vul onderstaand formulier bij voorkeur is vanaf een laptop/PC en niet met bijvoorbeeld een iPad of smartphone. Na het digitaal insturen van het formulier (vergeet niet op bevestigen te drukken na invullen van het formulier) ontvangt u een automatische e-mail met een PDF document met daarop de inschrijfgegevens zoals u die heeft ingevuld. Bewaar deze mail goed. U hoeft het formulier niet retour te sturen aan MHC Fletiomare. Ontvangt u deze automatische email niet (dit kan even duren) neem dan contact op met [email protected]

(Jong) Senioren, Veteranen, trimhockey lidmaatschap (18 jaar en ouder)
Voor deze categorieën kan het hele jaar door ingeschreven worden.

Jeuglidmaatschap (6 t/m 17 jaar)

Tot en met 7 april 2024 liep de inschrijfperiode voor alle jeugd voor een lidmaatschap voor hockeyseizoen 2024 / 2025. Binnenkort zal op de site gepubliceerd worden in welke categorieën we nog plek hebben.

Lees de algemene informatie over het lidmaatschap goed door. Deze informatie vindt u hier

Akkoordverklaring
Door het inschrijfformulier in te vullen en op de "verzendknop" te drukken voor electronische verzending naar MHC Fletiomare verklaart u tevens:

  • Kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van MHC Fletiomare;
  • Hierbij toestemming te geven voor automatische incasso van de lidmaatschapscontributie van de persoon voor wie u het formulier inzendt;
  • Kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de door Fletiomare gehanteerde privacyregels, zoals deze zijn opgenomen in de Privacyverklaring. Deze is hier te raadplegen;
  • Akkoord te gaan met de verplichtingen die onlosmakelijk verbonden zijn met het lidmaatschap van een vereniging.

Vrijwilligers registratie
Ook de registratie van onze vrijwilligers gebeurt middels dit inschrijfformulier. Kies bij de eerste vraag voor "vrijwilliger" dan kun je je zonder financiële verplichtingen laten registreren/ cq aanmelden als vrijwilliger bij MHC Fletiomare.

 


Inschrijven als:
   
Gewenst lidmaatschap
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Extra informatie
   
   
   
   
   
   
   
  (Geheel getal)  
   
   
   
   
 
   
 
Vrijwilliger
  Als u vrijwilliger van de club bent, dan kunt u dat hieronder aangeven.

 
   
   
Akkoordverklaring Vrijwilliger
  Ik heb kennis genomen van het Fletiomare Huishoudelijk Reglement/10 Gouden Regels en het KNHB Tuchtreglement en ga daarmee akkoord. Tevens accepteer ik dat ik kan worden onderworpen aan een onderzoek door CV-Oké,  afhankelijk van het type vrijwilligersrol. Een oproep hiervoor komt, indien nodig, van de MHC Fletiomare Commissie Veilig Sport Klimaat. Meer informatie vind je hier: http://fletiomare.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=club_respectensportiviteit&m=4&u=4#attZ0IvZdJZuOIEs.97

 
   
Hoe kunt u de vereniging helpen?
  Bent u nog geen vrijwilliger bij MHC Fletiomare, geef dan hieronder aan waar uw kennis, ervaring en/of interesse ligt. MHC Fletiomare is afhankelijk van vrijwilligers. Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van onze leden en ouders. Indien dit een jeugdaanmelding betreft, graag invullen namens de ouders/verzorgers. De vereniging gebruikt deze informatie om u actief te benaderen voor projecten en/of vrijwilligerstaken op de club.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
LET OP:
  Vergeet niet om te bevestigen na invullen van het formulier. U ontvangt na inschrijving - dit kan even duren - een bevestigingsmail met het inschrijfnummer. Bewaart u deze goed. De op dit formulier ingevulde informatie is leidend. Foutieve invoer bij de NAW gegevens / geboortedatum kan leiden tot passende maatregelen.

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.